Školní jídelna

ŠJ: Aktuální jídelníček 

Vzhledem ke zvyšujícím se cenám potravin a energií jsme nuceni od 1. 1. 2023 navýšit jednotlivé komodity a kategorie. Netušíme, jak se bude nadále situace na trhu vyvíjet. Nedokážeme tedy odhadnout, zda je navýšení cen za stravu konečné. U přesnídávek a svačin k navýšení cen nedošlo, protože je stávající výše již maximální. Marcela Pavlů, VŠJ.