Školní jídelna

ŠJ: Aktuální jídelníček 

"Informace o alergenech obsažených v pokrmech jsou k dispozici na dotaz u vedoucí provozu."