II. třída

Naše motto pro tento školní rok: "Spolu dokážeme víc"

Třídní učitel: Mgr.Jiří Kuzník

Jsem absolvent PdF UP Olomouc oboru Školství pro mládež vyžadující zvláštní péči. Dlouholetý speciální pedagog, etoped a psychoped s mnohaletou zkušeností nejen na pozici učitele, ale i ředitele školy. Sportovec, muzikant a celkem schopný výtvarník, navíc pro mé žáky příležitostně máma i táta. Přísný a důsledný učitel, který ale dokáže být pro své děti kamarád, rádce i ten kdo je pohladí, když je jim nejhůř.

Naše třída

Jsme parta kluků a holek, kteří to spolu v dobrém i zlém táhnou už hezkých pár let. Třída je pro nás někdy jako druhý domov a když se delší dobu nevidíme, celkem se na sebe i těšíme. Je pravda, že někdy to i mezi námi skřípe a jiskří, ale když je nejhůř, tak na scénu nastoupí náš "táta" učitel a problém je velice rychle vyřešen. Někdy se setkáváme ve svém okolí s názorem, že jsme ti hloupí zvláštňáci, kteří snad ještě sedí v lavicích po svých prarodičích, píšou husím brkem a nikdy neviděli počítač. No musíme říci, že opak je pravdou. Máme sice učivo upravené k našim možnostem a schopnostem, ale to je ten jediný znatelný rozdíl. Jinak máme moderně vybavené třídy, odborné učebny, dílny počítačové učebny atd. Přiložené fotografie budiž toho důkazem.

Pracujeme s PC, internetem, interaktivními tabulemi, tablety a další interaktivní technikou. Po celý rok máme ohromnou spoustu akcí ve třídě, celoškolní projekty, projekty s různými organizacemi v našem blízkém a širokém okolí. Jezdíme na výlety a exkurze, výuku některých předmětů převádíme ze třídy do přírody. No prostě paráda.

No a letos se chystáme zaměřit hlavně na ekologii, ochranu přírody, sportovní a pracovní aktivity/pro naše město/ a v neposlední řadě to co hýbe celou mladou generací, nás nevyjímaje, informatika a vše co s ní souvisí.

Na závěr vás všechny, co nás budete sledovat, chceme pozdravit, poděkovat za přízeň a slibujeme, že budeme o životě naší třídy pravidelně informovat. Jsme možná trošku jiní, ale každý z nás je originál.

Krásné dny a sluníčko nad hlavou přejí kluci a holky 8. a 9. ročníku.


Projektový den - povolání řezník a malíř, 24. 09. 2021

Dnes 24. 09. 2021 jsme uskutečnili projektový den. Pokračujeme dále ve spolupráci s paní Lucií Žíhovou na projektu "Vím kam jít" pro školní rok 2021/2022. Dnes jsme si představili dvě povolání. Řezník a malíř. Nejdříve nám pan řezník předvedl pracovní náčiní. Povídal nám o své profesi, o mase a dobrotách, které se mohou z tohoto masa udělat. Poté jsme se přesunuli do kuchyňky. Naučili jsme se vyrábět párky. Ty jsme si za odměnu hned uvařili na svačinu. Párky byly výborné, moc nám chutnalo.

Následovala prezentace učebního oboru malíř. Dozvěděli jsme se, co všechno umí malíř dělat. Cvičně jsme si přilepili tapetu. Vybrali si barvu na malování. Žáci si mohli také vyzkoušet, jak se chodí celý den na žebříku. Obě profese nás velmi zaujaly. Moc děkujeme paní L. Žíhové a těšíme se na další spolupráci v projektu "Vím kam jít".

Mgr. Monika Poláchová, třídní učitelka, učitel pověřený prací výchovného poradce

Mgr. Jiří Kuzník, třídní učitel


Projektový den - V souladu s přírodou, 13. 10. 2021

Dne 13. 10. 2021 jsme uskutečnili projektový den V souladu s přírodou. Ve třídách paní učitelky Poláchové a pana učitele Kuzníka jsme připravili den zaměřený na výuku v přírodě i o přírodě. Nejdříve jsme den shlédli prezentaci na PC o zvířatech domácích i cizokrajných. 13. 10. 2021 jsme se v rámci projektu pak vydali do Ostravy do ZOO. Prošli jsme si jednotlivé části a soustředili se na spojení pracovního listu a výkladu k jednotlivým zvířatům. Po exkurzi jsme si dopracovali pracovní listy a vydali se domů.

V Zoo se nám moc líbilo. Viděli jsme spoustu zvířat. Nejvíce nás zaujali sloni-jejich majestátnost, mláďata. Moc se nám ze Zoo nechtělo. V tomto týdnu si ještě vypracujeme pracovní listy na domácí zvířata, která jsme viděli taktéž. Čeká nás v neposlední řadě také soutěž ve výtvarné tvorbě na téma "Zvířata ze ZOO".

Projekt V souladu s přírodou je pro naši výuku jak přírodovědy, tak prvouky velmi užitečný.

Mgr. Monika Poláchová, třídní učitelka

Mgr. Jiří Kuzník, třídní učitel