III. třída

Naše třída je situována až ve druhém patře budovy ZŠ. Všech jedenáct žáků je tak vměstnáno do místnosti, kterou se ovšem snažíme upravit i vylepšit tak, aby se nám tu dobře žilo, učilo i pracovalo. Pan třídní učitel vystudoval speciální pedagogiku se specializací z psychopedie, etopedie, terapeutických metod ve speciální pedagogice a pedagogiky předškolního a školního věku. Vše v Olomouci a v Brně. Dále studoval v Ostravě dlouhodobé Specializační studium pro školní koordinátory EVVO a pro MOV.

Složení pátého až sedmého ročníku není ideální. Pracuji na tom, že ke každému žákovi je nutno přistupovat jiným přístupem dle jeho vlastní individuality i povahy. Některé děti jsou tedy klidnější a vyrovnanější, jiné jsou zase naopak až příliš neukázněné, rušivé a neklidné. Částečně k tomu možná přispěl i covid a dlouhá pauza v nepřítomnosti žáků ve škole. Věříme všichni společně, že časem se vše urovná a klima třídy bude odpovídat a vyhovovat nám všem. Výuka je v současné době zaměřena na zvládnutí učiva nejen přiměřeným pracovním tempem, ale také střídání volných chvilek s chvilkami relaxačními. Někdy zábavnou formou jindy hrou. Jindy jen běžným odpočinkem s přestávkami ve vyučovací hodině. Učivo zvládáme na základě vzdělávacího programu včetně minimálních výstupů.

Mgr. Miloslav Huml, tř. učitel  


Návštěva Mirkova pramene, 13. 09. 2021

Začátkem tohoto školního roku 13. 9. se žáci 5., 6., a 7. ročníku ZŠ praktické rozhodli zkontrolovat a navštívit Mirkův pramen na Vysoké hoře. Okolí pramene i samotný pramen byl na svém místě a v tomto ohledu se tedy nic nezměnilo. Co se však změnilo a z čeho nám bylo smutno bylo ten fakt, že zmizely všechny hrnky, kterých ještě v květnu bylo osm. K dovršení všeho zmizela i ptačí budka. Smutné. Děti alespoň vytrhaly trávu a částečně upravily okolí laviček u pramene. Poté jsme společnými silami zavěsili dva hrnky na svá obvyklá místa a nyní budeme zvědavi, jak dlouho ta dlouho zůstanou. Opravdu zvědavi. Hrnky nám věnovala paní učitelka Šárka Glacová a my ji za ně děkujeme. Po občerstvení pramenitou vodou jsme se vydali směrem k chatě Sokolce. Některé děti chatu viděly snad poprvé v životě. Aby nám zpáteční cesta lépe utíkala, dívali jsme se po houbách a ejhle - našli jsem několik pravých hřibů. Ty alespoň některým dětem zlepšily náladu a udělaly radost.

Děti a tř. uč. Mgr. M. Huml


Projektový den - "Poznávání památných stromů"

V druhé polovině září za poměrně slušného počasí v rámci projektového dne "Poznávání památných stromů" jsme si vyšli do přírody. Před odchodem ze školy se žáci dozvěděli některé zajímavosti o památných stromech i místech jejich výskytu v obci i v blízkém okolí. Město Vrbno pod Pradědem a jeho místní části se totiž pyšní památnými stromy, které tu zasadily předchozí generace obyvatel. Všechny tyto stromy patří k nejmohutnějším a nejstarším svého druhu v naší horské klimatické oblasti. Dřeviny rostou na samé horní hranici přirozeného výskytu pro svůj druh. Nejblíže školy se nachází dub v nadmořské výšce 573 m. n. m. Žáci se vyfotili se u stařečka dubu a spojili ruce, aby jej mohli obejmout. Poté se přesunuli k dalšímu památnému stromu a to k lípě, která stojí u kapličky pod hřbitovem v nadmořské výšce 581 m. n. m. Dozvěděli se o výskytu dalších památných stromů a to o topolu šedém u Zámečku ve Vrbně p. P., modřínu v Mnichově, smrk ve Vidlích a buku v Železné. Ne všechny stromy jsme stačili za dopoledne obejít. Jen některé z nich. Celý projektový den se tedy nesl nejen ve znamení poznávání památných stromů, ale rovněž i ostatních dřevin. Cestou lesem do Ludvíkova. Vše se dělo v rámci posílení vědomostí o přírodě i důležitosti ochrany přírody.

Žáci a tř. uč. M. Huml


Matematika převážně zábavně, 04. 10. 2021

V pondělí dne 4. října jsme se rozhodli, že se pustíme do aritmetiky a to tentokrát způsobem trochu netradičním. Nejprve každý sám za sebe počítal schody z druhého patra až do přízemí budovy "A". Poté jsme se pustili do oken na škole i do oken na DD. Nu a na závěr jsme vyrazili počítat okna na Žižkově ulici. Každý v tuto chvíli pracoval jen sám za sebe. Údaje si žáci zapisovali na své kartičky. Po příchodu do školy se hodnotilo. Každý žák zapsal na tabuli své dosažené matematické údaje. Konečný verdikt vyzněl tak, že jsme se přibližně až na malé výjimky ve všem počítání shodli. Celá akce byla docela zajímavá a hodina matematiky utekla jak nic.

Žáci III. tř. ZŠ praktické, tř. uč. M. Huml


Přednáška na téma bezdomovectví, 11. 10. 2021

Žáci III. tř. ZŠ praktické si 11. 10. 2021 vyslechli povídání spojené s přednáškou o nebezpečí vzniku bezdomovectví v ČR. Dozvěděli se, co hrozí lidem, kteří ztratí střechu nad hlavou. A to jak z důvodu závislosti na alkoholu, braní drog, hraní na automatech, tak i z jiných závažných důvodů. Většina dětí pochopila, že stát se bezdomovcem může člověk takřka ze dne na den, ale návrat do normálního života je mnohem složitější. Na závěr žáci shlédli film pojednávací o této problematice jak v ČR, tak i v cizině.

Tř. uč. Mgr. Miloslav Huml


Zásady první pomoci

V životě každého člověka může dojít k situaci, kdy je nanejvýš důležité vědět a znát, jak se zachovat v případě jakéhokoli úrazu či jiné podobné nešťastné události. A to jak pomoci sobě či druhé osobě. Z tohoto důvodu byli žáci v předmětu přírodovědy dne 16. 11. 2021 poučeni, jak mohou ošetřit odřeninu, popáleninu, žilní krvácení, zlomeninu či jiný úraz. Nebo kde a jak mají vyhledat pomoc. Společně jsme na tato témata shlédli několik instruktážních videí. Posléze si žáci vyhodnotili získané vědomosti formou testu, kdyby došlo k podobné situaci, aby si uměli poradit, protože poskytnout první pomoc je v rámci svých schopností a sil ze zákona povinen každý člověk České republiky, pokud tím neohrozí svoje zdraví či život. U dětí se jedná hlavně o vyhledání pomoci u dospělých.

Zapsal: Mgr. Miloslav Huml