III. třída

Naše třída je situována až ve druhém patře budovy ZŠ. Všech jedenáct žáků je tak vměstnáno do místnosti, kterou se ovšem snažíme upravit i vylepšit tak, aby se nám tu dobře žilo, učilo i pracovalo. Pan třídní učitel vystudoval speciální pedagogiku se specializací z psychopedie, etopedie, terapeutických metod ve speciální pedagogice a pedagogiky předškolního a školního věku. Vše v Olomouci a v Brně. Dále studoval v Ostravě dlouhodobé Specializační studium pro školní koordinátory EVVO a pro MOV.

Složení pátého až sedmého ročníku není ideální. Pracuji na tom, že ke každému žákovi je nutno přistupovat jiným přístupem dle jeho vlastní individuality i povahy. Některé děti jsou tedy klidnější a vyrovnanější, jiné jsou zase naopak až příliš neukázněné, rušivé a neklidné. Částečně k tomu možná přispěl i covid a dlouhá pauza v nepřítomnosti žáků ve škole. Věříme všichni společně, že časem se vše urovná a klima třídy bude odpovídat a vyhovovat nám všem. Výuka je v současné době zaměřena na zvládnutí učiva nejen přiměřeným pracovním tempem, ale také střídání volných chvilek s chvilkami relaxačními. Někdy zábavnou formou jindy hrou. Jindy jen běžným odpočinkem s přestávkami ve vyučovací hodině. Učivo zvládáme na základě vzdělávacího programu včetně minimálních výstupů.

Mgr. Miloslav Huml, tř. učitel  


Návštěva Mirkova pramene, 13. 09. 2021

Začátkem tohoto školního roku 13. 9. se žáci 5., 6., a 7. ročníku ZŠ praktické rozhodli zkontrolovat a navštívit Mirkův pramen na Vysoké hoře. Okolí pramene i samotný pramen byl na svém místě a v tomto ohledu se tedy nic nezměnilo. Co se však změnilo a z čeho nám bylo smutno bylo ten fakt, že zmizely všechny hrnky, kterých ještě v květnu bylo osm. K dovršení všeho zmizela i ptačí budka. Smutné. Děti alespoň vytrhaly trávu a částečně upravily okolí laviček u pramene. Poté jsme společnými silami zavěsili dva hrnky na svá obvyklá místa a nyní budeme zvědavi, jak dlouho ta dlouho zůstanou. Opravdu zvědavi. Hrnky nám věnovala paní učitelka Šárka Glacová a my ji za ně děkujeme. Po občerstvení pramenitou vodou jsme se vydali směrem k chatě Sokolce. Některé děti chatu viděly snad poprvé v životě. Aby nám zpáteční cesta lépe utíkala, dívali jsme se po houbách a ejhle - našli jsem několik pravých hřibů. Ty alespoň některým dětem zlepšily náladu a udělaly radost.

Děti a tř. uč. Mgr. M. Huml