IV. třída

Vítejte ve speciální škole 😊

Naše škola je zaměřena na vzdělávání žáků se středně těžkým, těžkým mentálním postižením, na vzdělávání žáků se souběžným postižením více vadami a žáků s poruchami autistického spektra (PAS). Prioritně se snažíme vytvářet žákům podnětné, tvůrčí, vstřícné a přátelské prostředí školy. Je pro nás důležité, aby se žáci cítili v tomto prostředí bezpečně, příjemně a mohli si tak lépe osvojovat nové vědomosti, dovednosti, návyky a plně se rozvíjet. Každý žák je jiný ve svých možnostech, projevech, potřebách, a proto se snažíme jako škola soustavně rozšiřovat nabídku metod, technik, učebních materiálů, učebních a speciálních pomůcek, a následně vybírat pro podporu rozvoje osobnosti konkrétních žáků ty nejvhodnější.

Využíváme moderní výukové postupy a prostředky včetně výpočetní techniky. Velkou výhodou třídy je nadstandardní technické vybavení - interaktivní tabule, dataprojektor, počítače, tablety s výukovými programy. K relaxačním a terapeutickým metodám máme k dispozici trampolíny, bazének s míčky, masážní křeslo, houpačky, gymnastické míče, žíněnky, stany.

Z vyučovacích metod volíme s ohledem na charakteristiku předmětů, možnosti, potřeby a individualitu žáků například metodu výkladu (vysvětlování, vyprávění, popis), metodu rozhovoru, ukázky, instruktáže, pozorování, pokusu, didaktické hry a jejich vzájemné kombinace. Zaměřujeme se na globální metodu čtení, sociální čtení, psaní hůlkovým písmem, různé metody alternativní a augmentativní komunikace a to pod vedením kvalifikovaných, zkušených a báječných učitelů a asistentů, kteří svoji práci dělají srdíčkem.

Naším hlavním cílem a současně i posláním, je podpořit komplexní rozvoj osobnosti každého žáka, dosáhnout co nejvyšší míry samostatnosti při realizaci každodenních činností. Chceme, aby naši žáci prožívali radost, potěšení a uspokojení ze svých vlastních pokroků. Trávíme spoustu času společnými aktivitami, jako jsou pracovní terapie ve školní dílně, na školní zahradě. Výsledky praktických činností prezentujeme na vánočních trzích apod. Účastníme se na mnoha kulturních, sportovních i zahradních akcích.

Pokud si uděláte, Vážení rodiče kdykoliv čas nahlédnout do naši třídy, můžete si s našimi pedagogy popovídat na otázky, které Vás zajímají ohledně vzdělávání ve speciální škole. Nebo zda si budete přát s naší třídou strávit společně výukové, pracovní nebo relaxační chvilky, jste u nás vítání.

Třídní učitelka: Mgr. Šárka Glacová

Asistentky: Hana Gebauerová a Bc. Kristína Jánská


K A R L O V I C E - Statek ZOO, 15. 09. 2021

Krásný začátek školního roku snad nemohl být lepší. Naše speciální třída opět zavítala do krásného prostředí statku s domácími zvířaty. Děti byly úplně učarované takovým množstvím zvířat, žijících pospolu. Vlastně, nejen děti. Koně, kravičky, kozy, ovečky, husy, kočky, dokonce i lamu jsme mohli krmit, hladit. Děti hřebelcovaly miloučkého koně. Mohly se smím projít po dvoře. Úžasná paní Helenka, majitelka statku, nám předvedla prvky hipoterapie. Krásně povídala o všech zvířatech. Jakým způsobem je získala, jakou mají povahu. Poslouchali bychom všichni až do večera. Chtěli bychom moc touto cestou poděkovat za vstřícnost a milé přivítání. Určitě doporučujeme všem, kteří jedou kolem, aby se na tomto statku zastavili. Děti si zopakují přírodopis a dospělí si vzpomenou na své dětství. Odjížděli jsme s harmonií těla a pozitivním myšlením😊.

Mgr. Šárka Glacová


Cvičíme na hřišti s relaxačními míči, 21. 09. 2021 

Tělesná výchova venku, na začátku podzimu při nádherném slunečném počasí, má své kouzlo. Vyběhli jsme ven na hřiště s relaxačními míči. V naší třídě dáváme přednost pohodě, získáváme rádi nové prožitky, rozvíjíme pohybové schopnosti, dovednosti. Děti si vyzkoušely, jak je složité udržet rovnováhu na balónech, protahovací cviky byly také výzvou, ale prožitkový tělocvik je zábavný ... a o to nám jde.

Mgr. Šárka Glacová


Opékání špekáčků, 30. 09. 2021

Začátek školního roku máme za sebou. Aby byl ještě lepší, v pracovní výchově jsme si ověřili zručnost a pracovitost dětí při opékání špekáčků. Samozřejmě za asistence pedagogů. A jak nám chutnalo? Za sluníčkového počasí, na školní zahradě, no přece nejvíc. 😊

Mgr. Šárka Glacová


Podzimní hodina přírodopisu, 6. 10. 2021

V přírodopisu a smyslové výuce také provádíme pozorování přírody v jednotlivých ročních obdobích. A nemohli jsme si téměř na počátku podzimu nevšimnout, jak nám na školním dvoře skalnička zarůstá plevelem. Připomněli jsme si ve třídě stavbu rostlin, co potřebuje rostlina ke svému růstu.

Vybaveni zahradním nářadím jsme šli teorii vyzkoušet do praxe. Žáci postupně vytrhávali plevel a ověřovali si zároveň znalosti. Pořádně se zapotili, než zvítězili nad rozsáhlou a spletitou sítí kořenů, ale s výsledkem své práce jsme byli nakonec všichni spokojeni. 😊

Na jaře se vrátíme a přisadíme další kousky živé přírody. 

Mgr. Šárka Glacová 


PEČENÍ VE ŠKOLE, 22. 10. 2021

Již od první hodiny se žáci těšili na pečení šneků a tvarohového závinu z listového těsta. Společná pohodová aktivita pracovní výchovy - posledních dvou vyučovacích hodin byla zakončena výbornou svačinkou v prostředí naší školní kuchyňky. To byla mňamka.

Mgr. Šárka Glacová


Den stromů, 20. října 2021

S žáky speciální třídy jsme si připomněli, proč je důležité se zabývat myšlenkou pěstování různých druhů stromů, keřů a květin. Den stromů jsme oslavili vycházkou do okolí. Děti cestou poznávaly druhy stromů, keřů. Děti sbíraly listí, větve stromů, kaštany, šípky. Z nasbíraných přírodnin se nám podařily vytvořit podzimní dekorace. 😊

Mgr. Šárka Glacová


KERAMIKA NÁS BAVÍ, 05. 11. 2021

Máme moc šikovné, zručné děti ve třídě. Modelují, vykrajují jednoduché výrobky z keramické hlíny a to pomocí válečků, zdobením výrobků formičkami, krajkami a různými druhy razítek. Učí se tvořit glazuru a své výrobky vypalovat v keramické peci. Žáci se s chutí pustili do práce a vytvořili krásné dárečky.

Mgr. Šárka Glacová


Předvánoční nálada, prosinec 2021

Již na začátku prosince speciální třída žije vánoční náladou. Tvoříme spoustu dárečků pro rodiče a blízké. Pomocí motouzů, šišek, zrnek kávy vyrábíme svícny, vázičky, věnce. Nechybí ani přáníčka a novoročenky. A samozřejmě zdobení stromečku ve třídě, je pro děti předzvěstí velkého blížícího se překvapení z dárečků a domácí sváteční pohody.

Přejeme Všem blízkým krásné svátky.

Mgr. Šárka Glacová


Deskové hry, 12. 01. 2022

Na soutěž v deskových hrách se vždy žáci těší. Hrát o čokoládu je určitě motivace. Užít si legraci a pozitivní komunikaci ve třídě. Zároveň se učit spontánně si pěstovat důležité postoje pro budoucí život. To a ještě mnohem více jsme zažili při Člověče, nezlob se, Žížalách, naučně logických hrách. Samozřejmě taky nemohlo chybět Bingo.  


Bobování, 25. 1. 2022

Těšili jsme se na hromadu sněhu. Jakmile nasněžilo, v tělesné výchově jsme si šli zabobovat. Počasí bylo jako na horách, sjízdný kopec mezi paneláky - nejlepší podmínky.