DD: Beseda s PČR, 30. 01. 2020

30.01.2020

Beseda s Policií ČR

Datum: 30.01.2020

Lektor: prap. Petr Šulák

Cílová skupina : 12 - 19 let

Počet dětí : 20 dětí

Hodnocení akce:

Jednou z mála stálic trestního zákoníku i trestního řádu zůstává věková hranice trestní odpovědnosti, tedy dovršení 15. roku věku. U mladistvého je větší šance jeho výchovu a budoucí život ovlivnit, aby se do budoucna trestné činnosti vyvaroval. Pozvání proto přijal prap. Petr Šulák z obvodního oddělení ve Vrbně p. P. , který dětem v rámci prevence sociálně patologických jevů tuto oblast objasnil. Formou besedy, otázek a odpovědí se děti měly možnost zeptat na to, co je zajímá. Nejvíce otázek směřovalo k problematice FB a sociálních sítí, ale i samotné policejní práci. Jen co se rozjaří, máme v plánu další setkání s PČR, aktivity však chceme směřovat ven na praktické ukázky policejní práce.

Teta Mirka