DD: Besídky na domově, 21. 12. 2021

21.12.2021

V úterý proběhly na dětském domově besídky s předáváním vánočních dárků. Proč tak brzy? Důvodem není nedočkavost našich dětí, ale zejména fakt, že v následujících dnech většina dětí odjíždí na pobyty domů. Vánoční besídky jsou vždy velmi zvláštní událostí, dobou k bilancování a k novým plánům. Vánoční svátky bývají spojeny s radostí, láskou, ale zejména pak s rodinným krbem. Právě toto období je pro děti dětského domova velmi náročné. Děkuji tedy nejen svým vychovatelům a všem zaměstnancům naší organizace, ale také všem sponzorům, lidem "z venku" s dobrým srdcem, že na nás myslí.

Děkujeme firmě Osram za džemy na naše besídky, všem z projektu Daruj hračku, nadaci Agel a spoustě dalším, kteří nám udělali velkou radost. Velkou radost nám udělali také manželé Turkovi z Ostroměře s opravdu velkou hromadou sladkostí pro naše děti. Děkujeme!

Letošní rok byl pro nás všechny těžký díky všem opatřením a nemocím C-19. Proto všem přejeme, ať ten nový rok s číslem 2022 je prostě jen lepší, než byl ten letošní!

Ze srdce, s úctou a pokorou všem děkuji. 

Jan Vavřík, ředitel organizace

P. S. Velké díky patří i tetám za to, že se starají s velkým citem o hrobové místo dětí, které už tu s námi nemohou být.