DD: Besídky na dětském domově, 19. 12. 2019

19.12.2019

Ve čtvrtek proběhly na dětském domově besídky s předáváním vánočních dárků. Proč tak brzy? Důvodem není nedočkavost našich dětí, ale zejména fakt, že v pátek většina dětí odjede na pobyty domů, za pár dní také na tradiční pobyt do Jakartovic. Vánoční besídky jsou vždy velmi zvláštní událostí, dobou k bilancování a k novým plánům. Je to rovněž doba, kdy je prostor pro to, aby člověk poděkoval.

Naši vychovatelé mají vlastně dvě rodiny, jednu vlastní a jednu na dětském domově, přičemž té druhé se mnohdy věnují více. Jedná se o práci velmi náročnou a obtížnou, která bývá společností vnímána rozporuplně. Za vedení organizace mohu říci, že jejich úsilí, aby zabezpečili dětem vše potřebné nejen pro období vánočních svátků, ale celoročně, zaslouží velký obdiv.

Vánoční svátky bývají spojeny s radostí, láskou, ale zejména pak s rodinným krbem. Právě toto období je pro děti dětského domova velmi náročné. Děkuji tedy nejen svým vychovatelům a všem zaměstnancům naší organizace, ale také všem sponzorům, lidem "z venku" s dobrým srdcem, že na nás myslí.

Ze srdce, s úctou a pokorou všem děkuji.

Mgr. Jan Vavřík, ředitel organizace