DD: Covid si nevybírá, 07. 01. 2021

07.01.2021

Od března 2020 do prosince 2020 jsme v boji s C-19 statečně vyhrávali. Bohužel tato nákaza je nepředvídatelná. Dodržujeme, ač podle nařízení z vyšších míst nemusíme, roušky i v běžném provozu dětského domova, desinfekce rukou a celého prostředí domova je samozřejmostí. Vzhledem k tomu, že zaznamenáváme ve městě příběhy, že jsme nákazou "prolezlí od komína po sklep", si dovolujeme sdělit aktuální situaci.

Objevila se u nás nákaza u tří zaměstnanců, která ovšem byla v období vánočních prázdnin, kdy u nás z celkového počtu dětí bylo pouze osm a sloužilo se v omezeném provozu. Většina zaměstnanců byla doma a čerpala dovolenou. Kolegové s problémem jsou na pracovní neschopnosti mimo zařízení, přičemž na ně všichni myslíme a věříme, že budou v pořádku.

4. 1. 2021 jsme provedli na naše náklady testy všech dětí, včetně těch, které byly na vánočních prázdninách doma, kdy testy všech dětí byly NEGATIVNÍ. Testování zopakujeme 8. 1. 2021 znovu. Děti jsou od pondělí v režimu omezených vycházek, tzn. že ven do města nechodí, případně jdou ven pouze s vychovatelem.

Všichni sloužící kolegové dodržují vše, co dodržovat mají. Jsme ve zvýšeném pracovním nasazení od března 2020. Obětavost a starostlivost našich pracovníků je obdivuhodná. Myslíme na kolegy, kteří si doma v karanténě onemocněním prochází. Držíme jim palce a děkujeme jim za vše, co pro naši organizaci udělali.

Jan Vavřík, ředitel organizace