DD: Májové setkání v DPS Vrbno, 03. 05. 2023

03.05.2023

A máme tady květen, měsíc lásky a májových oslav. Mezi jednu z tradic, která se tento měsíc dodržuje, je stavba májky. A tak jsme i my přidali ruce k dílu a pomohli jsme zkrášlit zahradu místního domova pro seniory. S našimi přáteli jsme zavzpomínali na časy minulé při tvorbě prvomájových mávátek. Zasmáli jsme se, a mladší generaci jsme vysvětlili souvislosti, na které si nemohou pamatovat. Bylo to opět příjemně strávené odpoledne. Děkujeme paní Zuzce a kolektivu zaměstnanců. Teta Magda a děti.