DD: Tomáš Zdechovský nás přijel navštívit, 04. 06. 2021

04.06.2021

Tomáš Zdechovský je velmi pracovitý člověk. V době pandemie koronaviru působil jako dobrovolník v řadě sociálních zařízení, daruje krev potřebným, pomáhá seniorům i dětem. Za námi se přijel podívat a prodiskutovat další spolupráci s naší organizací. Prohlédl si náš dětský domov, s našimi chlapci si dokonce zahrál na dvoře fotbal. Poté jsme se společně byli podívat v našem krásném kostele, kterému se společně budeme snažit také pomoci. Děkujeme za návštěvu.

Jan Vavřík, ředitel organizace