DD: Hledání pokladu, 21. 05. 2022

21.05.2022

V sobotu odpoledne nás vylákalo krásné slunečné počasí do přírody. Rozhodli jsme se hledat poklad. Ale aby to nebylo moc jednoduché, musely děti plnit úkoly, které je k pokladu měly dovézt. Úkoly byly z oblasti přírodovědy, vlastivědy, matematiky, českého jazyka a samozřejmě z tělesné výchovy. Takže jsme si mohli všichni zopakovat učivo ze školy. Do plnění úkolů se zapojily úplně všechny děti, včetně těch nejstarších. Cestou k Mirkovému prameni a zpět se všichni bavili a panovala dobrá nálada. Při návratu na dvůr DD dostaly děti poslední úkol. Najít v areálu velký poklad. Díky posledních indicií a nápověd byl poklad nalezen. Zábavné odpoledne bylo zakončeno sladkou tečkou. Tety a strejda