DD: Jakartovické Vánoce, 26. 12. 2018

26.12.2018

Vločka s vločkou poletuji, roráty si prozpěvují.

Nad krajinou tančí menuet, novinu nesou pro celý svět.

...že vánoční merenda začíná, neb 4. rok už stejná slezina

přijíždí z Melče i Vrbníčka - domovácká zlatíčka...

V Jakartovicích, v Penzionu nad stájí, na Štědrý večer se tu chystají...

Sejdou se po roce, sejdou se s přáteli, srdíčka blahem se jenom tetelí.


Za pobyt vánoční, za vlídné přijetí, musíme vyslovit upřímné dojetí.

Jídla jak na zámku, dárečků dosti, opět jsme se cítili, jak VIP hosti.

Když pan Zdenek a Vítek roztočili to v kuchyni, chuťovým pohárkům dělaly se bubliny.

Vůně, chutě, aranžmá spolu se snoubily, jak nebeská mana na nás působily.

Zlatou duší tady pro nás byla, paní Magda, přepečlivá víla.

Starala se, aby nám tu dobře bylo... na 100% se jí to podařilo.


A jak to ve světě někdy chodívá, náhoda užitku často prospívá.

Sešli jsme se tady s paní Dudovou, spolupráci navázali s krnovskou Charitou

Akcí jsme si užili - na koníčcích jezdili. Kola kol i motokár pěkně roztočili...

Radost v žilách klokotala, ústa, ta se stále smála.

Zpívali jsme, tančili, kamarádů užili.


A kdo tohle všechno spískal? Kdo si naši úctu získal?

Chlap se srdcem na dlani, co dětem rodiny nahradí.

Tesařů Dalibor, sponzorů král, všechnu tu nádheru on nám obstaral.

Jen jako šafránu je takových lidiček, kteří se zapíší do našich srdíček.

Svět se může pyšnit právem, že takový ČLOVĚK na Zem

v našem čase zavítal a s námi se přivítal...


Avšak ještě další díky, musíme my vysloviti.

Náměstek hejtmana - Krkoška Honzíček, přivezl každému příjemný balíček.

Za návštěvu, za dáreček pěkně děkujeme, v novém roce štěstí, zdraví všichni vinšujeme.

Zlatá nit přátelství léta se vine -drahá a milá nám nad všechny jiné.

Bejdákovic Jiřinka, stále usměvavá květinka -

ředitelka z Melče - poslala nám pozvání, na toto radostné setkání.

Že 4. rok už Vánoce nás pojí - co všechny chmury roku hojí

- to vzácný je elixír pro zralý věk i pro mládí, neb pohodu, radost a štěstí naladí

Kdy všichni uvědomíme si vzácný fakt - že ..."tuto práci mám rád"...


Vločka s vločkou jemně cinká, jak ledová manekýnka

krystalky své předvádí, nad krajinou dovádí,

tančí - a spolu s námi je jim milo - že se opět vydařilo

setkání, jež pod kůži se nám všem vrylo...

Teta Mirka, Staňka , strýc Jirka a David a do rýmu upravila Sylva Bučková.