DD: Jarní úklid a první opékání, 19. 03. 2022

19.03.2022

Odcházející paní zima zanechala za sebou pěkný nepořádek. Tak jsme všichni přilozili ruce k dílu a pěkně uklidnili naše okolí. Za práci jsme se odměnili výbornými a do zlatova opačnými špekáčky. Děti DD.