DD: Naše děti gangy netvoří, 19. 10. 2020

19.10.2020

Díky právě probíhající pandemii jsou naše děti v dětském domově pod zvýšenou kontrolou. Od března do června byly vycházky ve městě u dětí našeho zařízení omezeny. Tato skutečnost se nám osvědčila. Po krátkém prázdninovém rozvolnění se COVID přihlásil o slovo a my jsme 18. 9. 2020 přijali preventivně stejná opatření. Děti jdou ve větším počtu do města vždy pod dohledem vychovatele, ven chodí na omezenou dobu pouze děti nad 15 let. Dopoledne jsou děti v domově, kde se pod dohledem svých pedagogů snaží distančně vzdělávat. Odpoledne tráví čas s vychovateli. Opatření s vycházkami rozvolníme postupně po ukončení nouzového stavu. 

Víme, že naše děti nejsou svaté, stejně jako je to u dětí, které měly štěstí a vyrůstají v rodině. Když udělají průšvih, nesou si následky. Snažíme se dětem vštěpovat, že chybovat je lidské, ale důležité je chybu přiznat, poučit se z ní. 

Ovšem musíme se vymezit proti nařčením, že děti dětského domova ničí nové hřiště na Husově ulici, vybavení TJ Sokol či obtěžují okolí u supermarketu Albert. Jedná se o dětské klany, které se za naše děti vydávají, protože naše děti, jak už jsme řekli, mají od 18. 9. 2020 "vycházkový lockdown" do ukončení nouzového stavu. Oslovili jsme dnes pana starostu Petra Kopínce, aby situaci okolo tohoto problému řešil ve spojitosti s Policií ČR. Za jeho iniciativu mu velmi děkujeme. 

Jan Vavřík, ředitel organizace