DD: Naše karanténa v dětském domově, 13. 04. 2021

13.04.2021

Rok jsme se snažili, dodržovali všechna opatření. Hygiena, roušky, respirátory a hlavně zdravý rozum. Odolávali jsme kovidu přesně rok, který byl náročný.

Od rána se naši zaměstnanci snažili s dětmi učit, odpoledne trávit s dětmi volný čas a vše, co je běžné v rodinách. V době podzimní a zimní vlny nám značně pomohli také pracovníci naší školy s dopoledním doučováním, dělily se třídy, zastupovalo se za nepřítomné. První kovidová "zpráva" nám dorazila v době vánočních prázdnin. Tehdy se objevila nákaza u tří zaměstnanců, která ovšem byla v období vánočních prázdnin, kdy u nás z celkového počtu dětí bylo pouze osm a sloužilo se v omezeném provozu. Většina zaměstnanců byla doma a čerpala dovolenou. Provoz jsme museli zvládnout v omezeném počtu lidí, ale ukázalo se, že svou práci umíme, dokážeme se semknout a zabrat.

V tu chvíli jsme netušili, že může být i hůř. V březnu se začala objevovat nákaza u dalších zaměstnanců a, což nás velmi ranilo, také u dětí. Jednalo se o období, které z pohledu vedení organizace považuji za nejhorší. Sedíte u telefonu a zjišťujete stav zaměstnanců, ale také dětí, zvyšující se teploty, hodinu po hodině propadáte beznaději. Zároveň nás mrzelo, že se nákaza objevila v objektu v době, kdy jsme většinově měli před druhým očkováním ... Opět se ovšem ukázalo, že jsme tým, který se dokáže v krizových situacích semknout a zvládnout provoz velmi příkladně.

Vypracoval se krizový plán po několika hodinách konzultace s KHS, upravil se systém provozu. V první řadě je nutností vyslovit velké poděkování paní zástupkyni Remešové, která upravila provoz služeb tak, aby se zaměstnanci setkávali pouze v omezených skupinách, sama se postavila do služeb. Skutečně musím smeknout před jejím úsilím, logistikou a operativním myšlením. Dovoluji si velmi poděkovat paní MUDr. Haně Strouhalové, s níž jsme společně konzultovali zdravotní stav našich dětí. Paní doktorka operativně odesílala děti na PCR testy, konzultovala s námi takřka 24 hodin denně veškeré nově zjištěné poznatky.

Rovněž patří velké poděkování Domovu pro seniory Vrbno, p. o., konkrétně pak paní ředitelce Mgr. Kristíně Strouhalové, která naši organizaci v počátcích nařízené karantény zapůjčila několik "kosmických" obleků a dalších pomůcek, které jsme využili při vstupu do karanténních prostor. Děkuji také paní Mgr. Klapuchové z místní lékárny, která nám předala vitamíny C se šípky pro každého zaměstnance.

Největší obdiv si zaslouží pedagogové našeho dětského domova - vychovatelé, bezpečnostní pracovníci, "ranní vychovatelé", kteří po celou dobu vytrvali, pružně se přizpůsobili měnícím se podmínkám, dodrželi nařízený krizový plán, v "oblecích" sloužili u nakažených dětí, zároveň děti distančně vzdělávali. Právě při karanténní činnosti mi vadí, že na vychovatele dětského domova nepohlíží veřejnost jako na ty, kteří stojí v první linii.

Velké poděkování patří i samotným dětem, které po dobu tří týdnů musely být izolovány od sebe navzájem ve svých šesti "bytech", nesměly samostatně ani na chodbu. Zvládly to perfektně.

Vážím si výborné spolupráce s KHS v Bruntále, kdy jejich průběžné metodické vedení bylo velmi příkladné. Velmi děkuji také našemu zřizovateli, který průběžně zjišťoval stav, zajímal se o problém a pomáhal nám.

Děkuji našim učitelům, kteří dodávali průběžně vzdělávací materiály. Děkuji zaměstnancům z kanceláří, kteří dali na úseku dětského domova ruku k dílu souběžně se svými stálými povinnostmi. Děkuji paní personalistce za průběžné doplňování ochranných pomůcek, panu ekonomovi za opakované jízdy s dětmi na PCR testy. Děkuji zaměstnankyním školní jídelny za to, že zvládly přípravu stravování v podmínkách krizového plánu. Poděkování si zaslouží pracovnice úklidu a prádelny, protože tato činnost je v době karantény velmi důležitá. Nemohu také zapomenout na důležitou úlohu pánů z úseku údržby.

V době karantény jsme se naposledy rozloučili s našimi bývalými kolegyněmi, které u nás pracovali, paní Sylvou Bučkovou a paní Radkou Kantorovou. Obřadů jsme se účastnit osobně nemohli, ale oběma tetám jsme věnovali velkou vzpomínku a poděkování za vše, co pro nás za celou dobu působení v našem dětském domově udělaly.

Karanténa nám v pátek 9. dubna skončila. Všechny děti a stávající zaměstnanci jsou již negativní. Myslíme na naše kolegyně, které jsou ještě doma a onemocněním právě procházejí. Chceme všem popřát zdraví, ale také veselou mysl, protože to je to nejdůležitější, o co nám všem jde.

Jan Vavřík