DD: Návštěva Nadace Agel, 17. 12. 2019

17.12.2019

Dnešního dne nás navštívila paní Bc. Veronika Dostálová z Nadace Agel. Jsme velmi rádi, že si nás tato nadace vzala pod svá křídla. Nejen, že nám pomohli s nákupem oblečení a školních pomůcek, ale dnes nám paní Dostálová předala vánoční dárky. Na oplátku jsme jí předvedli, co všechno jsme od září zvládli. Jsme velice rádi, že se paní Dostálové naše vystoupení líbilo, přičemž jsme se dohodli, že naše spolupráce bude v roce 2020 pokračovat. Je velmi potěšující, že se o naše zařízení zajímají lidé "z venku", kteří dokáží naši těžkou práci, ale zejména její výsledky, ocenit. 

Mgr. Jan Vavřík, ředitel organizace