DD: Noc kostelů, 24. 05. 2019

24.05.2019

V pátek 24. 5. 2019 se konala celostátní akce s názvem Noc kostelů. I v našem chrámu Sv. Michaela Archanděla se konala tato noční akce. Již tradičním se stala komentovaná prohlídka kostela s ukázkou varhanní hudby. A následovala kulturní část ve formě stínového divadla. V letošním roce si tuto část vzaly na starost děti ze scholy. S nápadem přišel Petr Bilý. Myšlenku jsme rozvinuly a vznikly scénky na téma lidských povahových vlastností. Na základě toho si diváci plnili tajenku s kvízem. Do scének se zapojily děti 4.RS. Divadlo sklidilo velký úspěch a pochvalu za nápaditost.

Vrbno p.P. dne 24.5.2019

Teta Magda a děti