DD: Nová herna pro děti, 01. 03. 2020

01.03.2020

Po měsíci oprav, malování, nákupů, šití závěsů a dalších úprav jsme dnes otevřeli novou hernu - relaxační místnost, která slouží dětem našeho domova k odpoledním a víkendovým činnostem. Místnost, která dlouhá léta byla školní družinou, si opravu a renovaci velmi zasloužila. Dětem se tady velmi líbí, což lze vysledovat z níže uvedených fotografií.

Pavlína Komárková a Jana Vavříková