DD: Oslava MDŽ ve Střeše, 23. 03. 2024

23.03.2024

V sobotu 23. 3. 2024 se konala ve Středisku chytrých aktivit oslava MDŽ. Každý rok jsme na tuto akci přizváni a letos tomu nebylo jinak. Děti si připravily pásmo lidových písní či přednes básně pro maminky. Překvapením byl malý Erik, který zazpíval pár písniček sám. Díky repertoáru jsme rozezpívali celý sál a všichni se s chutí přidali k nám. Odměnou nám byl srdečný a dlouhý potlesk a vřelá slova. Děkujeme tak paní Markové a ostatním za náklonost a příjemné přijetí. Teta Magda a děti DD