DD: Poděkování, 01. 01. 2021

01.01.2021

S příchodem nového roku bilancujeme ten předešlý. Rok 2020 byl pro všechny velmi těžký. Zabezpečení dvacetičtyřhodinového provozu našeho zařízení není jednoduchá záležitost. Všichni jsme cítili a cítíme velkou podporu ze strany vedení. Vstřícný a lidský přístup, slova chvály a povzbuzení, nám vždy dodala energii, optimismus a sílu do další práce. A proto si dovolujeme touto cestou poděkovat našemu vedení, zejména pak panu řediteli, za všechno co pro nás dělá. Jsme rádi, že Vás máme.

Kolektiv zaměstnanců