DD: Prevence rizikového chování, 24. 02. 2020

24.02.2020

Akce : Beseda - Sexuální rizikové chování, cílová skupina: 9 - 12 let, 13 - 16 let, počet dětí : 23, lektor: pracovníci Open House Bruntál - Kamil Gavenda, Naděžda Viktorjeníková, Martina Tomanová.

Hodnocení akce

Již 5. rokem spolupracujeme s NZDM Open House Bruntál, jehož hlavním posláním je pomáhat lidem ve věku 9 - 26 let z Bruntálska řešit problémy, nudu a to, co je v životě štve a nabízejí sociální služby a programy dětem, mládeži i dospělým, kteří se nacházejí v obtížné životní situaci.

Tentokrát jsme zvolili téma - Sexuální rizikové chování. Děti se seznámily s Trojúhelníkovou teorií lásky, s pojmy přátelství, láska, intimita, vášeň, oddanost a riziko. Objasnily jsme si druhy lásky a starší děti zejména rizika, která mohou při zejména nezodpovědném sexuálním chování nastat a jak jim předejít.

Teta Mirka