ZŠ: Projektový den ve sklárně TOMI, 25. 05. 2021

25.05.2021

Dne 25. 05. 2021 jsme pokračovali v našem projektu Vím, kam mám jít. Tentokrát jsme se vydali do skláren TOMI. Nutno říct, že žáci měli možnost předem shlédnout v rámci projektu on-line workshop o výrobě skla, čímž se seznámili s technickou stránkou celé výroby.

Po příchodu do sklárny se nás ujali skláři, kteří předváděli výrobu historických sklenic. Vysvětlili postup výroby, seznámili nás s profesí skláře. Mohli jsme shlédnou foukání skla, žhavou pec i chlazení výrobků. Viděli jsme krásné sklenice, džbány, nádoby - vše z výroby mistrů sklářů. Kdo chtěl, mohl si vyrobit skleněný penízek, sám si vytlačit pečeť do horkého skla. Nakonec měli někteří možnost přímo sklo foukat! Jeden žák také pomáhal vyrábět základ sklenice. To byl opravdu nádherný moment. Profese skláře žáky zaujala.

Dovolujeme si tímto poděkovat sklářům Romanu Míčkovi a Vladimíru Tomčíkovi za poutavou prezentaci povolání skláře i výrobků. Děkujeme za projekt a spolupráci paní Lucii Žíhové. Moc se nám to dnes líbilo. Zítra v rámci volby povolání budeme na obou stupních pracovat na pracovním listu tohoto projektu. Určitě budeme malovat návrhy sklenic tak, jak by se líbily žákům.

Mgr. Monika Poláchová, učitel pověřený prací výchovného poradce, třídní učitel

Mgr. Jiří Kuzník, třídní učitel