ZŠ: Prevence, uzavření tématu, 22. 10. 2021

22.10.2021

Dne 22. 10. 2021 jsme si na naší škole udělali v rámci prevence uzavření celého bloku týkajícího se tématu "Šikana, vztahy mezi spolužáky". V rámci diskuse jsme si vyjasnili situace, do kterých se můžeme v rámci kamarádství dostat. Shlédli jsme film o šikaně. Zde jsme mohli přímo vidět rozfázované stupně šikany, co se v rámci těchto stádií děje apod. Téma všechny zaujalo.

Mgr. Monika Poláchová, metodik prevence