DD: Rozdáváme radost v jiných DD, 27. 10. 2020

27.10.2020

Pandemie koronaviru je obtížná pro celou společnost. Dochází k problémům ve zdravotnictví, ekonomice, rozbití lidských vztahů, eliminaci sociálních kontaktů. Vzdělávání ve školách nahrazuje obrazovka počítače, tabletu, mobilního telefonu. Rodiče brojící proti nadvládě digitálních technologií musí sledovat, že děti sedí u počítače celý den, protože kdyby tomu tak nebylo, mohly by děti být klasifikovány nedostatečně.

Stejně jako v jarním období se o práci v dětských domovech nemluví. Pracovníci dětských domovů se postavili ke koronakrizi čelem, ač při této "druhé vlně" je na všech znatelná únava a vyčerpání. Děti nechodí ven (oproti dětem z běžných rodin), tráví volný čas pouze v budově či na přilehlém dvoře a hřišti. Od rána se naši zaměstnanci snaží s dětmi učit, odpoledne trávit s dětmi volný čas a vše, co je běžné v rodinách. Trvalé vysvětlování dětem má mnohdy náznaky kolovrátku, je velký problém děti zabavit.

Neskutečně mne proto zaujal nápad vychovatele Tomáše Luczewského z DD Zábřeh. V rodinné skupině, kterou má kolega ze Zábřehu na starosti, jej děti oslovily s nápadem "Udělat někomu radost". Vzhledem k situaci, která vznikla kolem šíření viru C-19, jsou jeho děti, stejně jako všechny děti v dětských domovech v ČR, izolovány od okolního světa, nemohou se stýkat s kamarády či dětmi z jiných dětských domovů. Rády by tedy udělaly někomu radost a prolomily tímto projektem jakousi pomyslnou bariéru izolace. Postavily puzzle a poslaly nám výsledek, čímž nám děti ze Zábřehu udělaly radost. Pochopili jsme, že jsme na tom všichni stejně. Děti z DD Zábřeh nás vyzvaly, ať totéž uděláme i my! Proto jsme se rozhodli tuto "řetězovou" myšlenku šířit dál po Moravskoslezském kraji, přičemž věříme, že se od nás prostřednictvím našich zařízení dostane do zbytku republiky. Naše puzzle poputují do DD Srdce Karviná!

Časový harmonogram aneb Co dělat, když vám dorazí složené puzzle do domova

Jakmile vám dorazí složené puzzle do vašeho dětského domova, prosíme, abyste nepřerušili pomyslnou linku a pokračovali v projektu s námi. Pokud přerušíte projekt, byla by to nesmírná škoda. Postup:

  • Vyfoťte se u složených puzzle, které jste dostali. Věříme, že složený obrázek dostane ve vašem domově čestné místo na zdi. Fotku pošlete na mail: janvavrik@icloud.com (DD Vrbno) a kasparius@gmail.com (DD Zábřeh).
  • Zakupte nové puzzle a složte je s vašimi dětmi. Složený výtvor podlepte.
  • Podepište všichni vámi složené a podlepené puzzle, udělejte fotografii, kterou nazvěte složené puzzle + název vašeho domova a pošlete na tytéž mailové adresy s dovětkem, do kterého zařízení vámi složený výtvor posíláte.
  • Všechny zapojené organizace odpovídají za to, že jimi zaslané fotografie organizátorům jsou v souladu s platnou legislativou. Z projektu budou tvořeny tiskové zprávy, projekt bude zveřejněn na webech tvůrců apod.
  • Projekt má trvání do 30. 06. 2021.
  • Organizátoři vyberou z fotografií jedno zařízení, které vylosují v červnu 2021 a toto zařízení obdrží věcnou cenu.

Pojďte do toho s námi. Děkujeme!

Tomáš Luczewský - DD Zábřeh, Jan Vavřík - DD Vrbno