DD: Spolupráce s Výborem dobré vůle, 25. 09. 2020

25.09.2020

Letošní rok je dosti složitý. Sotva skončila první koronavirová doba, situace se znovu začíná jevit prapodivně. Oslovili jsme Výbor dobré vůle - Nadaci Olgy Havlové s prosbou o získání techniky pro děti dětského domova. Techniku využijeme v případě distančního vzdělávání. Máme radost, že obdržíme pět tabletů a jeden notebook, které nám v těchto chvílích velmi pomohou. Děkujeme!

Mgr. Jan Vavřík, ředitel organizace