DD: Spolupráce se SOŠ Bruntál pokračuje, 23. 01. 2020

23.01.2020

Jsme velice rádi, že jsme uzavřeli dohodu s touto školou. Na podzim jsme se domluvili, že žákyně oboru kadeřnice budou každoměsíčně stříhat děti našeho dětského domova. Máme ze spolupráce velkou radost. Děti dětského domova se dovědí vše, co ke studiu tohoto oboru potřebují, jak je obor náročný apod. Děkujeme vedení školy, zejména pak panu řediteli Mgr. M. Durcovi, DiS. a statutárnímu zástupci Bc. R. Mádrovi za to, že tuto spolupráci umožnili a dlohodobě podporují. Velké poděkování patří paní mistrové a žákyním. Že byla fajn atmosféra? To jde vidět z fotografií. Děkujeme.

Mgr. Jan Vavřík, ředitel organizace