DD: Svět techniky v Ostravě, 02. 07. 2021

02.07.2021

Na oslavu prázdnin jsme uskutečnili 2. 7. 2021 výlet do Světa techniky v Ostravě. Akci jsme uskutečnili v rámci projektového dne naší školy i dětského domova. Vyrazili jsme společně s dětmi z karlovické základní školy. Ve světě techniky nás již očekávali. 

Učili jsme se programovat malé roboty. Programování všechny velice zaujalo. Nejdříve se roboti pohybovali jen rovně. Následně jsme vyráběli cesty klikaté či propojené, měnili jsme příkazy pohybu robota. Prezentace robotů byla pro všechny poutavá.

Pak už nás čekalo krásné 3D kino. Podívali jsme se na přírodovědnou expedici, na vývoj zvířat na naší planetě. Na závěr jsme si prošli jednotlivé exponáty a užili si i nějakou tu dobrotu. Dozvěděli jsme se plno technických informací, vyrobili si vlastní lžičku, užili si i spoustu legrace.

Akce se nám moc líbila. Hurá na prázdniny!!!!

Mgr. Monika Poláchová, třídní učitelka