DD: Dar od Univerzity Hradec Králové, 05. 02. 2021

05.02.2021

Náš patron Miroslav Donutil oslovil vedení Univerzity Hradec Králové pro navázání spolupráce s naší organizací. Díky tomuto kroku jsme získali sedm notebooků, které využijeme pro distanční vzdělávání v době pandemie. Univerzitě a panu Donutilovi patří velké poděkování.

Jan Vavřík, ředitel organizace