DD: Vánoční besídky na dětském domově, 17. 12. 2020

17.12.2020

Ve čtvrtek proběhly na dětském domově besídky s předáváním vánočních dárků. Proč tak brzy? Důvodem není nedočkavost našich dětí, ale zejména fakt, že v pátek většina dětí odjela na pobyty domů. Vánoční besídky jsou vždy velmi zvláštní událostí, dobou k bilancování a k novým plánům. Je to rovněž doba, kdy je prostor pro to, aby člověk poděkoval.

Vánoční svátky bývají spojeny s radostí, láskou, ale zejména pak s rodinným krbem. Právě toto období je pro děti dětského domova velmi náročné. Děkuji tedy nejen svým vychovatelům a všem zaměstnancům naší organizace, ale také všem sponzorům, lidem "z venku" s dobrým srdcem, že na nás myslí. Letošní rok byl pro nás všechny těžký. Proto všem přejeme, ať ten nový rok s číslem 2021 je prostě jen lepší, než byl ten letošní!

Ze srdce, s úctou a pokorou všem děkuji.

Jan Vavřík, ředitel organizace