DD: Vánoční besídky na dětském domově, 20. 12. 2022

20.12.2022

V úterý proběhly na dětském domově besídky s předáváním vánočních dárků. Proč tak brzy? Důvodem není nedočkavost našich dětí, ale zejména fakt, že v následujících dnech většina dětí odjíždí na pobyty domů. Vánoční besídky jsou vždy velmi zvláštní událostí, dobou k bilancování a k novým plánům. Vánoční svátky bývají spojeny s radostí, láskou, ale zejména pak s rodinným krbem. Právě toto období je pro děti dětského domova velmi náročné. Děkuji tedy nejen vychovatelům a všem zaměstnancům naší organizace, ale také všem sponzorům, lidem "z venku" s dobrým srdcem, že na nás myslí.

Bohužel jsme letos museli odříct pozvání všem hostům, protože máme mezi dětmi i zaměstnanci velkou nemocnost. Ale to nevadí, rádi se s hosty setkáme po svátcích.

Děkujeme NF Veroniky Kašákové za hračky, které udělaly dětem velkou radost. Děkujeme také všem z projektu Daruj hračku, nadaci Agel a spoustě dalším, kteří nás letos podpořili. Nesmíme také zapomenout na firmu Kofola, která nám opětovně zprostředkovala nápoje ze svého sortimentu.

Všem přejeme, ať ten nový rok s číslem 2023 je prostě jen lepší, než byl ten letošní! Ze srdce, s úctou a pokorou všem děkuji. Jan Vavřík, ředitel organizace