DD: Vánoční posezení v DPS Vrbno, 14. 12. 2022

14.12.2022

Dne 14. 12. 2022 jsme společně s dětmi opět zavítali do domova pro seniory, do kterého pravidelně docházíme každou druhou středu na přátelská posezení spojená s tvorbou. Tentokrát jsme si sedli, zazpívali si a připomněli vánoční tradice, na které se v dnešní uspěchané době zapomíná. Senioři vypověděli zážitky z vánočních svátků ze svého dětství, které byly velmi poučné a přínosné. Děti předaly seniorům dárky, které jim vyrobily. Dohodli jsme se, že v novém roce budeme v setkávání pokračovat. M. Horáková a děti.