DD: Vědomostní soutěž pro děti, 29. 03. 2020

29.03.2020

I v této složité situaci, kdy děti nemohou trávit svůj volný čas mimo naše zařízení, se snažíme alespoň trochu zpříjemnit odpoledne neobvyklou činností. Tentokrát byla akce v režii Petra B., který vše vymyslel, připravil a zorganizoval. A především byl aktivně dětem nápomocen při obtížích, nápovědách a radách. Děti doplňovaly správně známý text z balady od K. J. Erbena "Polednice", učily se rozpoznat Morseovu abecedu a správně reprodukovat text z oblíbené knihy "Harry Potter". Na tom všem si parádně děti procvičily paměť a své znalosti. Na závěr bylo vyhodnocení družstev. A na sladkost se dostalo pro všechny. Moc děkujeme Petrovi.

Tety a strejdové směny B