DD: Velikonoční zajíček u nás, 01. 04. 2024

01.04.2024

Je velikonoční pondělí a my jsme využili opravdu teplého a sluníčkového počasí. Dopolední pomlázku vystřídalo odpolední hledání velikonočního pokladu. Na naší krásné a velké zahradě pro nás nechal velikonoční zajíček svůj poklad a na dětech bylo, aby jej našly. A tak se děti s křikem a jásotem rozeběhly po zahradě a s nadšením hledaly. Každý našel svůj poklad. Balíček plný sladkostí s velikonočním zajíčkem. A protože bylo nádherně a pohoda, poseděli jsme a sbírali vitamín D. Super nálada nám tak zůstala až do večera. Teta Magda, Pavla a Bohdana