DD: Velký den pro Štefana, 14. 06. 2020

14.06.2020

Dnešní den je pro našeho Štefana začátkem nového života. Po absolvování příprav a docházky do hodin náboženství nastal očekávaný okamžik svátosti křtu. Chlapec tak následoval své dva bratry a díky jejich vzoru a osobnímu příkladu se rozhodl stát součástí křesťanské rodiny a díky víře tak nalézat správnou životní cestu. K tomu chceme všichni Štefanovi popřát, aby tou cestou, kterou vykročil, pokračoval stále dál. A aby jeho srdce bylo vždy otevřené a naplněné laskavostí a klidem.

Magdalena Horáková