DD: Výlet do Pevnosti poznání, 01. 07. 2021

01.07.2021

Na oslavu prázdnin jsme uskutečnili 1. 7. 2021 výlet do Pevnosti poznání v Olomouci. Akci jsme uskutečnili v rámci projektového dne naší školy i dětského domova. Vyrazili jsme společně s dětmi z karlovické základní školy do Olomouce. Po dlouhé cestě jsme si v Pevnosti poznání nejdříve zahráli na chemiky. Obdrželi jsme bílé pláště a podle návodu průvodkyně jsme vyráběli voňavé bomby. Práce v laboratoři se nám moc líbila. Všichni jsme si voňavou bombu odvezli domů. 

Samozřejmě jsme prošli celou pevnost. Navštívili jsme planetárium, testovali hlavolamy, viděli jsme složení oka i mozku. Zajímavostí bylo mnoho. Poskládali jsme i zuby velké skoro jako my! Oblékli jsme si uniformy starých dragounů, vyráběli elektřinu apod.

Akce se nám moc líbila. Zítra budeme pokračovat v získávání vědomostí ve Světě techniky v Ostravě. Těšíme se i na 3D kino.

Mgr. Monika Poláchová, třídní učitelka