DD: Vystoupení ve "Střeše", 05. 01. 2023

05.01.2023

Ve čtvrtek 5. 1. 2023 proběhl Vánoční koncert ve "Střeše". Naše děti společně s dětmi ze ZUŠ ve Vrbně uspořádaly koncert, kde se hrálo a zpívalo na hudební nástroje. Repertoár byl jasný, vzhledem k vánoční době, děti zpívaly koledy a vánoční písničky. Zpívali jsme samostatně pásmo koled a poté společně všichni. Prožili jsme krásné a nostalgické odpoledne a měli jsme z akce dobrý pocit. Děti DD a teta