DD: Základy zdravovědy na DD, 13. 02. 2023

13.02.2023

S dětmi na rodince jsme si vyzkoušeli praktické dovednosti v ošetřování drobných povrchových poranění. Vydezinfikovali jsme "rány", vyzkoušeli si používání náplasti, obvazu, objasnili jsme si funkci teploměru, změřili si vzájemně teploty. Naučili jsme se, jakým způsobem transportovat raněného, trénovali jsme stabilizovanou polohu a seznámili se se základním vybavením lékárničky. A protože nám to šlo skvěle, budeme si postupně rozšiřovat obzor v poznávání lidského těla. Děti DD.