DD: Život lesa, život v lese, 26. 04. 2022

26.04.2022

Tento název vystihuje naši návštěvu biskupskych lesů a poutavou přednášku revirníků. Seznamovali jsme se s druhy stromů, šišek, lesními škůdci a s vegetací lesa. Poznávali jsme pobytové znaky zvěře, stopy a také jsme se snažili hledat paroží vysoké zvěře. Na závěr této poučné a velmi zajímavé výpravy jsme si každý zkusili zasadit bukový stromek. Za naši píli a pozornost jsme byli odměněni drobnými dárky do školy. Všem se nám dnešní den moc líbil, děkujeme organizátorům a těšíme se na další pokračování. Děti a strejda Robert.