DD: Zkoušíme společně malovat, 14. 03. 2023

14.03.2023

Protože mají některé naše děti výtvarné nadání, rozhodly se společně s tetou vytvořit obrázky dle vlastních návrhů. Ač měly děti obavu, zda malbu olejem na plátno zvládnou, povedlo se. Chlapci kreslili portréty tužkou na čtvrtku, Vanesa zvládla svůj první olej. Ve tvoření budeme pokračovat. Za 4. RS V. Rozehnalová