DD: Zpívali jsme v domově seniorů, 26. 05. 2022

26.05.2022

Rádi děláme radost. Proto jsme okamžitě přijali pozvání ku příležitosti kácení maje v Domově pro seniory Vrbno, p. o. Fantastická atmosféra, kterou jsme cítili z publika, byla umocněna také tím, že lidové písničky, které jsme pro vystoupení vybrali, si obecenstvo zazpívalo společně s námi. Největší úspěch sklidil nejmenší zpěvák - Erik. Děkuji touto cestou paní vychovatelce Horákové za to, že pravidelně vystoupení s dětmi secvičuje. Jan Vavřík, ředitel organizace.