Dobrý skutek od děvčat z Dialog cafe, 25. 03. 2020

26.03.2020

Když má někdo zlaté ručičky a dobré srdce k tomu, vždy z toho v nelehké době vykoukne nějaký dobrý skutek. Děkujeme slečnám z Dialog cafe, konkrétně pak Markétě Cickové, Petře Škařupové a Pavle Křenkové, za ušití veselých roušek pro naše děti. Velké poděkování rovněž patří za hezké oblečení, které nám obě děvčata darovala v rámci akce Swap - výměna oblečení. Tato akce se konala v jejich kavárničce dne 07. 03. 2020. Děkujeme za to, že nám děvčata dokázala, že dobří lidé ještě žijí.

Bc. Veronika Jurašíková, sociální pracovnice