Poděkování všem zaměstnancům, 26. 03. 2020

26.03.2020

V této nelehké době, kterou si nikdo z nás nedokázal představit ani v nejhorších snech, si dovoluji vyseknout velkou poklonu a poděkování svým zaměstnancům. Vychovatelé, kteří slouží v současné době prakticky neustále, vykonávají velmi obtížnou práci, zabezpečují prakticky provoz 24/7. Stejně tak je tomu u vedení organizace, provozního personálu, administrativy, úklidu, kuchyně, bezpečnostních pracovníků, prádelny a všech ostatních. Zabezpečujeme chod organizace, péči o svěřené děti, které musí zůstávat v objektu, ale zároveň se musíme postarat o své vlastní rodiny. Toto vypětí je pro nás velmi těžké, pracujeme na 150 %. Věřím, že tuto nelehkou dobu s týmem lidí zvládneme! Jsem na svůj tým velmi pyšný a věřím, že dokážeme toto těžké období překonat. Děkuji všem!

Jan Vavřík, ředitel organizace