ŠD: Březen v naší školní družině, 31. 03. 2024

01.04.2024

S příchodem prvního jarního měsíce nastala i změna tématu a kreativních činností ve školní družině. Zimní motivy vystřídaly práce především s jarní tematikou. Na začátku jara jsme pozorovali probouzející se přírodu, první květiny a přílet ptáků. Měsíc březen je měsícem nejen příchodu jara, ale také měsícem knihy. I my jsme se tomuto tématu věnovali. Povídali jsme si o tom, jak se knihy vyrábí, kdo je spisovatel či ilustrátor, jaké jsou druhy knížek. Jeden z druhů knih je i učebnice, a proto jsme přečetli pár řádků z čítanky. Nezaháleli jsme ani v jiných předmětech a zábavnou formou procvičili matematiku. Nemohli jsme opomenout ani den učitelů a potěšili je drobnými dárečky vlastní výroby.

Další velké téma pro nás byly svátky jara, Velikonoce. Prezentace děti seznámila s historií, tradicemi a symboly Velikonoc. Zazněly též jarní písničky, básničky a oživili jsme si koledy, také jsme tvořili výrobky s velikonočními náměty. Hotovými výrobky jsme si vyzdobili prostory ŠD a chodby. G. Lazurová, ŠD