ŠD: Cvičíme ve školní družině, 29. 11. 2019

29.11.2019

Právě v tomto období probíhá v naší školní družině výuka s odborníkem. Velmi aktivně probíhají další cvičební hodiny se cvičiteli Wing Chun. O toto cvičení je enormní zájem mezi našimi žáky. Někteří již dokonce sami jezdí přímo ke cvičitelům do jejich cvičební školy i mimo vyučování. Akce bude probíhat do konce prosince.
Mgr. Monika Poláchová, metodik vzdělávání žáků se speciálně vzdělávacími potřebami