ŠD: Slavíme svátek 28. října, 24. 10. 2022

24.10.2022

V rámci ŠD jsme si pro celou naši školu připravili bojovou hru na téma "vznik ČSR". Nejprve se děti podívaly na prezentace o vzniku ČSR a životě T. G. Masaryka připravené panem učitelem Kuznikem, za což mu patří velké díky. Po sběru informací se všichni pustili do plnění úkolů na školním dvoře. Úkolem bylo najít 11 otázek a označit správnou odpověď, u níž bylo písmenko, a toto zapsat do kartičky. Podle pokynů děti musely poskládat získaná písmenka, a pokud odpověděly správně, dostaly tajenku. Všem se nakonec podařilo tajenku rozluštit. Za odměnu dostaly sladkost a spoustu informací. A jak zněla naše tajenka? " První republika". Iveta Spáčilová