ŠD: "Jarní stezka" školní družiny, 30. 03. 2023

30.03.2023

Počasí nám dnes přálo a proto jsme mohli v družině uspořádat "Jarní stezku". Na tuto stezku jsme pozvali všechny naše spolužáky, aby si i oni oprášili své vědomosti o jaru. Úkolem dětí bylo najít všechny otázky, správně odpovědět a zapsat písmenka, ze kterých následně sestavovaly tajenku. Čtení tajenek bylo velmi zajímavé, protože některé byly napsány asi jinou řečí a přečíst je bylo dost obtížné. Po názorné ukázce pana učitele děti tajenku nakonec rozlouskaly. Nejrychlejší byl Toníček, který si právem zasloužil největší hrst bonbonů. Děkujeme všem , byli jste skvělí. I. Spáčilová, ŠD