ŠD: Podzim v naší ŠD, 12. 11. 2020

12.11.2020

Ve školní družině se snažíme žákům zabezpečit zájmové, odpočinkové a rekreační činnosti. Vhodné střídání činnosti přispívá k odstranění únavy z předchozí školní výuky. Činnost školní družiny je pestrá a bohatá. Žáci mají k dispozici spoustu hraček, zábavných her a stavebnic. Rovněž se věnujeme výtvarným, pracovním i sportovním činnostem podle zájmů žáků a podle plánu ŠD.

V uplynulém období září - říjen, jsme si v družině zpříjemňovali volný čas podzimním tvořením a zdobením prostor ŠD. Vyráběli jsme z přírodních darů podzimu, ale i papírové draky. V době vycházek jsme pozorovali změny přírody v podzimním období. S dětmi jsme nasbírali šipky, které usušíme a už teď se těšíme na šípkový čaj, který si s dětmi v družině uvaříme. Rovněž jsme v rámci rekreačních činnosti využívali nové hřiště města, které děti ocenily. Děti se také zapojily do podzimního úklidu kolem školy. Společně jsme vytvořili podzimní obrázek, za který byly děti odměněny panem ředitelem - sladkou odměnou. Děkujeme.

Vychovatelka ŠD. Bc. Monika Pompová

As. pedagoga: Antonie Šenkárová