ŠD: PRACUJEME FORMOU PROJEKTŮ, 23. 05. 2019

10.06.2019

I ve druhém pololetí děti v družině pod vedením Mgr. Poláchové pracují v projektovém programu. Jednou z forem účasti je společná činnost v družině za přítomnosti pedagoga a odborníka z praxe. Našim odborníkem byla výtvarnice, která nás učila pracovat s keramickou hlínou a obrábět ji. Žáci díky tomuto vyrábí nádherné výrobky z keramiky. Díky těchto hodin zařízení má opět možnost získat finance na pomůcky pro žáky.

Mgr. Monika Poláchová, třídní učitelka, vychovatelka