ŠD: Soutěžili jsme, 06. 02. 2020

06.02.2020

Dne 06. 02. 2020 jsme si ve školní družině zasoutěžili. Vytáhli jsme všechny stavebnice a hlavně naše oblíbené lego. Všechny děti se pustily do staveb, na obrázku vidíte vítěze! Některé děti pracovaly ve dvojicích, jiné hrdě skládaly svůj výtvor samostatně. Práce se stavebnicemi je oblíbenou činností našich dětí, dnes jsme se díky nim ocitli v říši domů, městeček, farem a aut. Rozhodli jsme se, že si vyrobíme fantazijní představu příští planety, kde bychom mohli žít. 
Mgr. Monika Poláchová, metodik vzdělávání žáků se speciálně vzdělávacími potřebami