ŠD: Večerníčky ve školní družině, 18. 02. 2020

18.02.2020

Dne 18. 02. 2020 jsme si v naší školní družině zasoutěžili. Hráli jsme hru Večerníčci. Postupně jsme si vybavili různé Večerníčky, pustili si i ukázky pohádek, příběhů a písniček. Hráli jsme si na motýla Emanuela i Makovou panenku, kreslili jsme večerníčkové postavy. Nejvíce se povedly našemu Peťovi. Je dobře připomínat dětem krásné české pohádky, které nás doprovází v našem dětství. Akce se nám moc líbila. Zjistili jsme, že některé děti naše pohádkové bytosti ani neznaly. Proto jsme se rozhodli pořádat akci častěji.
Mgr. Monika Poláchová, metodik vzdělávání žáků se speciálně vzdělávacími potřebami